Трибуна Спортклуб

Воля, доблест, труд.

За името на новата трибуна

By История

Настоящият текст представлява обобщение на поредицата от статии, които разказаха за спортен клуб „Петър Парчевич” и неговия патрон. Така вече може пълноценно да се прецени дали клубът и историческата личност…

Read More

Спортен клуб „Петър Парчевич”: патронът на клуба (част 2).

By История

Това бе, накратко представена, биографията на Петър Парчевич. Изложените факти, както и много други, могат да бъдат намерени в Интернет. Във втората част на очерка за Петър Парчевич бихме искали…

Read More

Спортен клуб „Петър Парчевич”: патронът на клуба (част 1).

By История

Завършваме поредицата статии, посветени на спортен клуб „Петър Парчевич”, представяйки неговия патрон. В епохата на Интернет не представлява трудност да се намери информация за историческия път и личността на Петър…

Read More

Спортен клуб „Петър Парчевич”, част 4: изявените личности в клубния летопис.

By История

В четвъртата, предпоследна част от поредицата статии за „Петър Парчевич”, обръщаме внимание на открояващите се фигури в историческия път на клуба. Започваме със състезателите от представителния тим, изявявали се през…

Read More

Спортен клуб „Петър Парчевич”, част 3: футболното съперничество.

By История

През ранните години на футбола в Пловдив всеки клуб представлявал квартала, от който произхожда. Ето защо футболните сблъсъци били не само спортна надпревара, но и въпрос на квартална чест. Както…

Read More

Футболен клуб „Петър Парчевич”, част 2: игрови облик и обществени изяви

By История

За отличителните черти на общността от привърженици на „Парчевич”, а и на самия представителен тим, можем да съдим от начина, по който те били описвани в тогавашната преса.Предлагаме поредица от…

Read More

 „Петър Парчевич“, част 1

By История

„Локомотив” Пловдив има един от най-важните си исторически „темели” в лицето на спортен клуб „Петър Парчевич”. Както е известно, той бил приобщен през 1945 г. Настоящата година бележи точно век…

Read More

Отзив

By История, Новини

Този текст първоначално бе писан като коментар към статия от Kapana.bg („Общественият живот на пловдивските футболни клубове преди 100 години”, Т. Караколев, 20.02.2018 г.). Реших обаче да го оформя в…

Read More

От тук започва любовта: читалище „Иван Вазов”.

By История, Събития

„На ул. „Митрополит Паисий”, на южните поли на Джамбазтепе, се намираше Вазовото читалище, огнището на българската просвета в Пловдив. В продължение на десетки години от прогнилото здание бяха хвърчали искриците…

Read More