След думите за изявените фигури на футболния терен, ще насочим поглед и към личностите, направлявали историческия път на „Парчевич”.

Взирайки се в състава на управителните съвети, прави впечатление, че няколко фамилии са устойчиво свързани с клуба.

Това са:

Чомакови:

– д-р Иван Чомаков е председател на „Парчевич” през 1925 г. и медицински съветник в управителния съвет през 1932 г., 1933 г. и 1937 г.;

– Владимир Ф. Чомаков е председател през 1926 г.;

– Павел Чомаков е председател през 1932 г. и подпредседател през 1936 г.

Ковачеви:

– Богдан Ковачев е член на контролната комисия през 1926 г., съветник през 1934 г., касиер през 1936 г. и 1939 г.;

– Радко Ковачев е подпредседател през 1934 г. и 1936 г.;

– Борис Ковачев е председател през 1937 г.

Власеви:

– Андон Власев е съветник през 1926 г., секретар през 1932 г., член на контролния съвет през 1937 г.;

– Андрея Власев е член на контролната комисия през 1925 г.

Наред с тях, по няколко пъти членове от управителните съвети на „Парчевич” са следните личности:

Андрея Парапанов, преподавател във френския колеж „Св. Августин”, е председател на клуба през 1938 г. и 1939 г.;

Андрея Сербезов е председател през 1934 г. Заедно с брат си, Георги Сербезов, е един от първите футболисти на Пловдив.;

– Андон Паяков е член на контролния съвет през 1937 г. и домакин през 1938 г.;

– Богдан Бойчев е секретар на клуба от 1934 г. до 1937 г.;

– Георги Романов е завеждащ спорта през 1926 г., подпредседател през 1932 г. и 1938 г.;

Иван Качаков е член на контролната комисия през 1926 г. и съветник през 1932 г.;

Иван Шишков е член на контролната комисия през 1936 г. и съветник през 1937 г.;

Йосиф Лавренов е член на контролния съвет през 1932 г. и подпредседател през 1933 г.;

Костадин Мутафов е член на управителни съвет през 1938 г. и 1939 г. Той е един от най-известните спортни деятели на Пловдив през миналия век.;

д-р Лев Ненов е председател на клуба през 1933 г. и медицински съветник през 1934 г.;

д-р Михаил Паскалев е подпредседател през 1934 г., председател през 1936 г. и медицински съветник през 1937 г.;

Никола Балабанов е член на контролната комисия през 1925 г. и 1932 г.;

Павел Дачков е касиер през 1932 г., 1933 г. и 1938 г., член на контролния съвет през 1937 г.;

Петър Бадулски е домакин през 1926 г. и 1932 г., член на спортния съвет през 1937 г.;

Петър Коков е член на спортния съвет през 1932 г. и 1933 г.

За почетен член на „Парчевич” е обявен и един човек с огромни заслуги не само за футбола в Пловдив, но и изобщо в България. Това е отец Озон Дампера, директор на френския колеж „Св. Августин”.

При учредяването на Пловдивската спортна лига той е избран за неин председател (1923 г.), а през същата година се нарежда и сред учредителите на Българската национална спортна федерация.

Страници: 1 2 3