През 1931г. бил обнародван Закон за физическото възпитание на българската младеж, а през декември 1933г. публикували и Правилника за неговото приложение. Съгласно изискванията, спортните клубове трябвало да имат съдебни регистрации като юридически лица.

Така, всеки клуб подготвил документация относно пререгистрирането си, която внасял в съответния окръжен съд. Сред най-важното в клубната документация били протоколите от учредителните събрания. Ставало дума обаче за заверени от клубовете преписи, а не оригиналите.

По този начин през 1934г. в окръжните съдилища на българските градове били обособени папки с документация на всеки спортен клуб. Tе се съхранявали в съдебните архиви, които впоследствие с предадени на териториалните структури на Държавен архив.

По този начин стана известен преписът на протокола от обединението между Атлетик и Караджа. Смятаме неговата ценност за изключителна – тъй като той разкрива имената на основателите на клуба.

Сред хилядите страници, които сме изучили (от пресата или документи), открихме само две места на които се споменава конкретна дата на обединението между Атлетик и Караджа. Едното е статията на пловдивския вестник „Трибуна” от 14 юли 1935г., с която миналата седмица вече ви запознахме и преписа на Учредителния протокол на клуба, който ви представяме днес.

Авторът на статията от 14 юли 1934 г. – Иван Мандалиев, е сред най-именитите личности в ранната клубна история: роден през 1909г., още 15-годишен се състезавал за Караджа, а впоследствие и за Спортклуб. През 30-те години изявил организаторския си талант, ставайки председател на клуба (1934г.) и на няколко пъти негов секретар.

В статията от 1935г. Иван Мандалиев посочва датата на обединение между Атлетик и Караджа – 26 юли 1926г.. Ала преписа на учредителния протокол (правен през 1934г. и заверен с клубния печат) посочва датата 25 юли 1926г. Смятаме, че посоченото в преписа на протокола би следвало да е по-достоверно. Основанията са няколко: от една страна, преписът вероятно е правен от оригиналния протокол, доколкото в края му се уточнява „вярно с оригинала!”, подпечатан е с клубния печат и носи подписа на секретаря на клуба (Кирил Николов).

С оглед на горното, датата 25 юли изглежда по-достоверна. А и тя е изписана саморъчно в преписа на протокола – така че е трудно да се допусне техническа грешка при изписването (която подлежи на лесна корекция – особено, ако става дума за толкова важно сведение като датата на обединението).

12197586_10153716523307328_127027432_o