Продължаваме хронологичния преглед, посветен на деветдесет годишнината на клуба ни с една от най-славните страници в нашия клубен летопис, а именно сезон 1972/73.