Членовете на ОТС активно се ангажират с проекта „Памет за първите заселници”, който цели да възстанови селищната могила, отстояваща на метри от ст. „Локомотив”. Тя е сред най-отчетливите, красноречиви свидетелства за древния произход на Пловдив и извикването й за живот би донесло неизброими ползи в развитието на града.