Ето че стигнахме до момента, от който нашият клуб започнал да носи името „Локомотив“ Пловдив, а върху екипите се появило свещеното черно-бяло райе, което първоначално е било хоризонтално. На свое заседание от 28 декември 1950 година, Централният комитет на ДСО „Торпедо“ взел решение от 1 януари 1951 година организацията, от гледна точка на ведомствената й принадлежност, да стане представителна само за транспортните работници, което наложило името да се промени на ДСО „Локомотив“, а останалите профсъюзи били насочени в отделно ДСО, което продължило да се състезава в по-долните дивизии.