Днес ще завършим най-романтичния период в нашата история (1926 – 1944 г.) така, както поставихме началото на този хронологичен преглед – с думи на председателя на „Пловдивски Спортклуб“ Атанас Велчев. Текстът, който публикуваме, е съкратена версия на неговото обръщение към членовете на дружеството, поместено в клубния отчет за 1938 г. Смятаме, че посланието, което носят думите, си заслужава усилието да бъде прочетено.

„ДРАГИ СПОРТКЛУБЦИ,

„Спортклуб“ се роди, за да осъществи воля­та на болшинството от гражданите на източната част на Пловдив.
Нека създателите му — онези млади, пълни с енергия и пламенност ентусиасти не забравят тази воля — тя е: чрез физическо възпитание, да онравственим младежта. Да калим тялото, да поставим в него здрав дух и желязна воля — да създадем от младежта изискани във всяко отношение граждани — утрешни пионери за общес­твена и културна дейност, които ще ратуват за издигането на забравената от всички източна част на Пловдив — някогашен извор на творчество и напредък.

Ето, това е нашето вдъхновено начало.

Нека всички до един, стъпили върху пиедестала на истината, на правдата, на джентълментството и спортменството — отърсени от дребнаво­то и тесногърдото — с висок дух и желязна воля, със стихията на истински борци, вдигнем високо и развием победоносно копринения плат на нашето знаме, върху което е написано: Физически и нравствено възпитани, просветени и спортсмени, да възвеличим делото на „Спортклуб“, което е дело на българската младеж, дело на спортното движение, дело на България!

Голямата идея, която ни събира под това знаме е родена в сърцата ни. Тя ще остане велика и непобедима – нека пребъде!“

Атанас Велчев
Пловдив, 1938 г.