Този текст първоначално бе писан като коментар към статия от Kapana.bg („Общественият живот на пловдивските футболни клубове преди 100 години”, Т. Караколев, 20.02.2018 г.). Реших обаче да го оформя в самостоятелна публикация по няколко причини. На първо място, обемът му не е подходящ за интернет коментар. От друга страна, този обем не може да е по-малък, както ще се види от изложението.
 
Намирам темата за особено важна, особено днес, и затова мисля, че всяка самостоятелна публикация, която й се посвещава, би била само от полза.
 
Понеже темата е важна, смятам, че текстовете за нея трябва да съответстват на важността й. Критериите тук, както във всяко друго начинание, следва да са възможно най-високите.
 
От половинчатост, едностранчивост или повърхностно отношение не само няма полза – има вреда.
Не казвам, че статията от Kapana.bg отговаря на тези характеристики – но прави уверено подхлъзване в тази посока.
 
Независимо дали то е осъзнавано или не, смятам настоящия текст като опит за градивно преодоляване на увлечението да се третират лековато сериозни теми.
 
Защото, убеден съм, когато пишем за ранните спортни клубове, следва да вървим с балансирани крачки по пътя на смислеността и общата обществена полза от написаното, да имаме широкия поглед към всичко случвало се и отчитаме всеки принос – неизменно придържайки се към високите критерии на самовзискателност и уважение.

Ангел Ангелов

Отиди на втора страница