И през 1946 година промените за нашия клуб не спрели. Малко след изиграването на полуфиналния мач за държавната купа, на който обърнахме внимание в предната публикация, името на отбора било отново променено. На 15 май същата година било проведено извънредно събрание на физкултурно дружество „СП45“, на което е взето решение клубът да се прeименува от „СП45“ на „Славия“. Представяме ви извадка от публикуваната на 20 май във вестник „Народен спорт“ статия по повод събранието:

„В сряда, 15 т.м., в дома на физкултурата се състоя многолюдно извънредно събрание на физкултурното д-во „СП 45” Пловдив. След избор на бюро на събранието, думата бе дадена на секретаря на д-вото, Владо Костов, който изнесе обстоен доклад за дейността на дружеството и предстоящите му задачи. Бившето настоятелство се е справило похвално с всички въпроси, изникнали в живота на организацията. Организацията в настоящия момент има 650 напълно редовно отчетени членове и на път да се отчетат нови 300. Дружеството е разпределило работата си между 5 териториални и 2 инородни сектора, които живеят добър организационен живот. Във всички обществени прояви „СП 45” се е представял най-добре и с достойнство носи две купи за 1 май и деня на физкултурата за най-добра организация. Отделите работят добре. Особен напредък е отбелязан в гимнастиката. Завеждащият гимнастически отдел К. Славов се е проявил като добър организатор. Д-вото има добра гимнастическа състезателна група, която достойно да го представи в състезанията и освен това, най-голям брой гимнастици за масови гимнастически упражнения.

Предложено от бюрото, събранието прие да се смени името на дружеството. След станалите разисквания се прие д-вото да промени името си на „Славия”. Поставен на здрави основи, д-вото обещава да развие оживена дейност и застане като първенец на областта.”