През юни 2013 г. членовете на ОТС възстановиха традицията отпреди 1944 г. – отбелязвайки с подобаваща тържественост Петровден, патронния празник на клуба.