Кои сме ние?

Ние сме привърженици на Локомотив Пловдив, избрали трибуна „Спортклуб” за своето място, от което подкрепят любимия тим.

Ние сме от всякакви възрасти, социално положение, образование и професия.

Ние сме хора, обичащи Пловдив и милеещи за святото ни Отечество.

Ние сме решени да влагаме от своята лична, гражданска енергия, да не се пестим или обезсърчаваме, подемайки всички инициативи, чрез които нашият Клуб, Градът ни и Родината биха благоденствали.

 

Ето защо, ние смятаме нашата дейност за надхвърляща мащаба на само спортното подкрепяне през 90-те минути на футболния мач.

Ние вярваме, че Клубът ни е сред олицетворителите на духовната мисия, която Пловдив въплъщава, и затова целенасочено ще градим, стъпка по стъпка, така щото децата ни, техните деца, и всички онези, идващи подир, да се гордеят с Клуба и живеят в Град, достоен за хилядолетния си летопис.

Ние сме убедени, че Локомотив Пловдив – чрез своите морални и нравствени измерения, представлява обща духовна територия, която всички ние обитаваме и чиито ценности ни спояват в едно. Те са: всеотдайност, безкористност, идеализъм, нравственост, благородство, патриотизъм, толерантност, солидарност.

Вземайки тяхната светлина, ние – ОРГАНИЗАЦИЯ „ТРИБУНА СПОРТКЛУБ”, поемаме по пътя на всички предизвикателства, които ще преодоляваме, та да сме ежеминутно убедени, че любимия ни Клуб и нашия роден Град получават най-доброто от нас: нашата Любов!

Право напред – и добре дошъл на всеки събрат!