Продължаваме хронологичния преглед с 1963 г.
Снимката е от личния архив на Иван Бояджиев – Шпайдела, а описа, който виждате отдолу е също негово дело.