Продължаваме с хронологичния преглед посветен на деветдесет годишнината на нашия клуб.

Локомотив Пловдив, 1959/60 г. Прави, от ляво-на дясно: Марин Маринов, Георги Христов, Давид Попов, Димитър Кръстев, Александър Бахчеванов, Иван Бояджиев; клекнали: Рангел Рангелов, Стоян Генов, Иван Кънчев, Стойчо Съчмалиев, Георги Лазаров.