Членовете на ОТС създадоха, финансираха и реализираха детско блокче за оцветяване със сюжети от историята на Пловдив, което няма аналог сред футболната общественост на България. То бе представено на 1 юни 2013 г. на нарочно организиран детски празник на ст. „Локомотив”.