Членовете на ОТС създадоха, финансираха (със средства от членски внос или дарения) и успяха да осъществят впечатляваща по сложността си хореография за дерби-мача през май 2013 г.