Продължаваме хронологичния преглед посветен на деветдесет годишнината на нашия клуб с 1939-та година.
От ляво – на дясно: Димитър Сотиров – Рогача, Георги Киров – Гегата, Христо Бъчваров – Бъчвара, Иван Лазаров – Червения, Атанас Тодоров – Начето, Кочо Дуков, Методи Караянев – Кото, Димитър Антонов – Гробаря, Аспарух Караянев – Пуха, Димитър Батинов – Батина, Борис Белков – Бучо.