За кратко време бе изработен регламент за редовни седмични събирания на членовете, създадени бяха правила за вземане на колективни решения. При тяхното създаване и изобщо при членуването в ОТС се изповядва максимален демократизъм: умишлено отсъства управа или йерархия. Обратно, всички членовете са напълно равнопоставени помежду си, а общите решения се взимат след обсъждане и чрез гласуване.

Впоследствие бе въведена символика на ОТС (стояща на фланелки, значки, голям 6-метров транспарант), сайт на организацията, както и два футболни тима, които да я представляват на различни турнири.

Учредена бе награда „Бесо”, представляваща издялан от гранит бески воин, дело на скулптор-член на ОТС. Наградата бе замислена и се връчва на личности , значимо спомогнали с делата си за добруването на Локомотив Пловдив.