Наред със спортните и морални качества на играчите от „Парчевич”, пресата отразявала и благотворителните инициативи, подети от общността. Ето няколко сред тях.

„Борба”, 17 ноември 1934 г.: “На 18 т. м., на игрище “Ботев”, ще се играе футболен мач между сп. кл. “Парчевич” и мъжката гимназия. Приходът от мача ще бъде изцяло в полза на бедните ученици.”.

„Спорт“, 4 януари 1935 г.: „Дамската секция при Парчевич даде литературна забава в салона при франц. колеж, на която се представи пиесата „Светлината и мрака“ – из живота на гоненията на християните в първите векове. Прихода от 3000 лева се подари на сираците от сиропиталище „Св. Елисавета“.

„Спорт”, 22 май 1935 г.: „Сп. кл. „Парчевич“ Пловдив устрои на 19 май т. г. в салона на кино „Пикадили” кино-сказка, говори г. Г. Караиванов на тема „Същност и цели на физическото възпитание.”.

Страници: 1 2