Продължаваме хронологичния преглед, посветен на деветдесет годишнината на „Локомотив“ Пловдив, с 1954 година!

ДСО „Локомотив“ Пловдив, 1954 г. Прави, от ляво надясно: Иван Василев, Христо Бъчваров, Тодор Атлиев, неразпознато име, Димитър Станчев, Георги Панайотов, Никола Дечев; клекнали: Тодор Бечиров, Давид Попов, неразпознато име, Иван Делев.