И през 1949 година новата власт не спряла с реорганизациите в спорта. Предстояла най-сериозната такава – тази, която тотално „омесила“ клубовете по градове. Най-кратко можем да покажем този изключително важен момент от цялата история на БГ футбола като публикуваме поместената на 17 септември 1949 година във в-к „Народен спорт“ Инструкция на Върховния комитет за физическа култура и спорт:

“Инструкция на ВКФС как ще се провеждат занапред състезанията и прехвърлянето на състезателите”: “… Върховният комитет за физическа култура и спорт, в съгласие с ЦС на ОРПС, Министерството на народната отбрана, Министерството на вътрешните работи и Комитета за наука, изкуство и култура реши:

Да се създадат от всички досегашни дружества 6 (шест) доброволни спортни организации (ДСО), изградени на ведомствен и професионален принцип, както следва:

Доброволна спортна организация (ДСО) “Спартак” към МВР, която да обхване служителите под неговото ведомство.

Доброволна спортна организация (ДСО) “Академик” към отдела за висше образование при Комитета за наука, изкуство и култура, която да обхване всички студенти, преподаватели и професори.

Четири доброволни спортни организации (ДСО), изградени на професионален принцип, обединяващи работниците и служащите от група профсъюзи:

ДСО “Динамо”, която да обхване профсъюзите на пощенци, продоволственици, текстилци, тютюноработници, графици и кожарообработващи.

ДСО “Енергия”, която да обхване профсъюзите на транспортните работници, металици, електроработници, химици, рудничари.

ДСО “Червено знаме”, която да обхване профсъюзите на административните, здравно-хигиенните, културно-обществените, театралните, музикалните, просветните работници и тези по кредита и размяната.

ДСО “Строител”, която да обхване трудослужащите при Трудовата повинност, профсъюзите на строителните, земеделско-стопанските, горските и дърводелски работници.

При М-вото на народната отбрана не се изгражда доброволна спортна организация, обаче войската има право да участвува със свои представителни отбори във всички състезания за първенства.

… На мястото на досегашните физкултурни дружества да се изградят колективи – поделения на съответните доброволни спортни организации…“