На 14 август 2012 г. група привърженици на Локомотив Пловдив положиха основите на ново формирование сред черно-бялата общност. То бе именувано „Организация Трибуна Спортклуб”, тъй като ядрото от учредители бяха хора, споделящи именно това място, откъдето подкрепят любимия отбор. Наброявайки двайсетина души при основаването си, Организация „Трибуна Спортклуб” (ОТС) бързо се разрасна, за да достигне 130 организирани членове.

В сърцевината на нейното създаване бе заложено и все тъй пламти едно ключово убеждение, едно специфично за локомотивци светоусещане. Неговите исторически корени отвеждат надълбоко, то заживяло още със създаване на клуба преди близо деветдесет лета, гласейки: за нас, членовете на ОТС, футболният клуб, който ни събира, е повече от строго спортно формирование. Много повече от това всъщност. Футболният клуб Локомотив Пловдив, наред със спортната страст на терена, която разпалва сърцата ни, представлява за нас пространство на споделени мечти, идеали и ценности. Това е общност не толкова или не само от футболни привърженици – а средоточие на граждани, споделящи общи принципи.

Нека посочим някои сред тях: творчество и градивност в името на добрите дни за Локомотив и Пловдив; съхраняване и разпространяване летописа на града и клуба; грижа за идните поколения, които да възпитаме в родолюбие, почтеност и граждански дух; всеотдайност, безкористност, толерантност, единение в името на целите, които сме си поставили; скромност, трудолюбие и последователност, за да покоряваме все нови висини в растежа на организацията – което значи все нови инициативи, гарантиращи, че нашият клуб и градът просперират!

Впрочем, нека не говорим за себе си – а отстъпим думата на фактите. За само година време, с ентусиазъм, упорство и воля, бе сторено следното:

1. Започвайки от самото основаване през август на 2012 г., ОТС съдейства да се завърши последния етап по издаване на книгата „Оттук започва любовта”. Съдържаща 552 страници в голям формат, тя разказва за първите 18 години (1926 г. – 1944 г.) от живота на Локомотив Пловдив.

2. За кратко време бе изработен регламент за редовни седмични събирания на членовете, създадени бяха правила за вземане на колективни решения. При тяхното формулиране и изобщо при членуването в ОТС се изповядва максимален демократизъм: умишлено отсъства управа или йерархия. Обратно, всички членовете са напълно равнопоставени помежду си, а общите решения се взимат след обсъждане и чрез гласуване.

Води се стриктна отчетност за членския внос и даренията, а всяко седмично събиране се протоколира писмено, който текст впоследствие бива публикуван.

Създадена бе визуална символика на ОТС (стояща на фланелки, значки, голям 6-метров транспарант), сайт на организацията, както и два футболни тима, които да я представляват на различни турнири.

Учредена бе награда „Бесо”, представляваща издялан от гранит бески воин, дело на скулптор-член на ОТС. Наградата бе замислена и се връчва на личности , значимо спомогнали с делата си за добруването на Локомотив Пловдив.

3. През септември и октомври 2012 г. членовете на ОТС участваха (с финанси и труд) при изграждане на мемориална чешма в памет на напусналия ни непрежалим приятел Георги Николов – Жос, както и изобщо за възпоменание на всички събратя-локомотивци, които вече не са между нас.

4. Членовете на ОТС създадоха, финансираха (със средства от членски внос или дарения) и успяха да осъществят впечатляваща по сложността си хореография за дерби-мача през октомври 2012 г.

5. През март на 2013 г. ОТС организира изнасяне на открит урок по българска история пред деца от школата на клуба. Той бе дело на младежи от популярния, много задълбочен сайт „Българска история” в рамките на инициативата му „Да обиколим българските училища”. Следвайки своята родолюбива цел, авторите на сайта са изнесли открити уроци в Средец, Св. Влас, Айтос, Каварна, Самоков, Троян, Гоце Делчев, Дупница и Луковит, пропътувайки няколко хиляди километра.

Урокът по история, представен на децата от школата на Локомотив Пловдив, е единственият извънучилищен от тази инициатива.

6. През май на 2013 г. ОТС изигра основна роля в идейното пораждане, финансирането и изработването на хореографията за дерби-мача на Пловдив.

7. Членовете на ОТС създадоха, финансираха и реализираха детско блокче за оцветяване със сюжети от историята на Пловдив, което няма аналог сред футболната общественост на България. То се разпространява безплатно, а представянето му бе на 1 юни 2013 г. на нарочно организиран детски празник в ст. „Локомотив”.

8. Със съдействие на ОТС бе изготвен албум, в който художествено са пресъздадени най-паметните моменти от клубния летопис. Тази инициатива се явява също уникална сред българските футболни привърженици.

9. През юни 2013 г. членовете на ОТС възстановиха традицията отпреди 1944 г. – отбелязвайки с подобаваща тържественост Петровден, патронния празник на клуба.

10. Членовете на ОТС предложиха идеята и се включиха с грамаден по обема си труд при изграждане на детска площадка на ст. „Локомотив”, построена с помощта на Община Пловдив и г-н Петър Манджуков. Подобно начинание е отново без прецедент сред българските футболни привърженици.

11. Членовете на ОТС активно се ангажират с проекта „Памет за първите заселници”, целящ да възстанови селищната могила, която отстоява на метри от ст. „Локомотив”. Тя е сред най-отчетливите, красноречиви свидетелства за древния произход на Пловдив и извикването й за живот би донесло неизброими ползи в развитието на града.

Такава е, накратко, хронологията на едногодишните дела, начинавани от Организация „Трибуна Спортклуб”. Свършено бе немалко, с любов и усърдие – и то поражда чувство на гордост. Ала, едновременно, всичко сторено чувстваме като задължаващ зов, като залог за ново съзидание. Защото само чрез това бихме опазили завета на предците ни, оставайки верни на затрогващия им идеализъм, граждански дух и нравственост: запламтели преди близо деветдесет лета в порива за добруване на Локомотив и Пловдив!

Организация „Трибуна Спортклуб”,

Пловдив, 22 август 2013 г.